Varelager, nedskrivning

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Varelager, nedskrivning

Varelager, nedskrivning

1998

1997

Varelagernedskrivning

0,00%

8,00%

Varelager


Adgangen til at nedskrive varelagre er bortfaldet fra og med 1998.


Nedskrivning for ukurans kan foretages således, under visse nærmere betingelser vedrørende varers tekniske eller økonomiske ukurans:


  • Varens alder 1-2 år - 50%
  • Varens alder 2-3 år - 75%
  • Varens alder mere end 3 år - 100%

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.