Telefon

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Telefon

Telefon

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Erhvervsdrivendes private andel, mindsteværdi excl. moms

1830

1790

1810

1810

1860

1920

1910

1910

Værdi af fri telefon, betalt af arbejdsgiver

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Fri telefon beskattes fra og med 2001 ikke kun af egentlige telefonforbindelser, men også af dataforbindelser uden for arbejdspladsen, uanset om dataforbindelsen eksempelvis kun anvendes til internet-forbindelse. Hvis medarbejderen har rådighed over flere linier (f.eks. både telefon og dataliner), vil den samlede indkomst dog ikke overstige det ovenfor anførte beløb.


Fra 2002 medregnes fri telefon som B-indkomst, hvor arbejdsgiveren ikke skal indeholde A-skat m.v.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.