Personalegoder

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Personalegoder

Personalegoder

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Bagatelgrænse

5400

5200

5000

5000

4900

4700

4600

4400

Eksempler vedrørende bagatelgrænsen:

Ja
Nej
Arbejdsgiverbetalt kørekort (erhvervsbetinget)

x

x

x

x

-
Beklædning, f.eks. forsynet med virksomhedens logo

x

x

x

x

-
Bil til rådighed

-

-

-

-

x
Helårsbolig til rådighed

-

-

-

-

x
Kost og logi, generelt

-

-

-

-

x
Kost, særlige situationer (f.eks. ved overarbejde)

x

x

x

x

-
Kreditkort-ordning, betalt af arbejdsgiver

x

x

x

x

-
Licens (TV og radio), betalt af arbejdsgiver

-

-

-

-

x
Lystbåd til rådighed

-

-

-

-

x
Mobiltelefon, enkeltstående privat benyttelse

x

x

x

x

-
Personalelån med særlige fordele, f.eks. rentesats

-

-

-

-

x
Sommerbolig til rådighed

-

-

-

-

x
Skattefrie personalegoder:

Avis, til læsning på arbejdspladsen

Parkeringsplads, til rådighed af hensyn til arbejdet

Privat benyttelse af PC med sædvanligt tilbehør

Vedrørende personalegoder, gælder følgende:


  • Overstiger værdien af personalegoder bundgrænsen, skal hele værdien beskattes.
  • Overstiges grænsen ikke er hele værdien skattefri.
  • Arbejdsgiveren har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag for visse personalegoder

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.