Pensionsopsparing

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Pensionsopsparing

Pensionsopsparing

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Afgift ved ophævelse i utide

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

Kapitalpension, maksimalt indskud

44500

43100

42000

41000

40100

38900

37600

36500

Max. Indskud for erhvervsdrivende

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

-

-

-

Max. indskud ved virksomhedssalg (Ophørspension)

2425500

2363800

2302800

2201800

2201800

2133100

2060400

-

Opfyldningsfradrag

44500

43100

42000

41000

40100

38900

37600

36500

Ophørspension kan kun anvendes af personer p� 55 �r og derover. Det er en foruds�tning for ordningen, at der i mindst 10 �r forud har v�ret drevet selvst�ndig virksomhed i personligt regi eller i et interessantselskab, eller har v�ret hovedaktion�r ( - anpartshaver ) i et erhvervsm�ssigt drevet  selskab. Ordningen kan efter s�rlige regler ogs� anvendes af �gtef�ller eller efterlevende �gtef�ller til ovenst�ende personer.  Virksomheden m� fra 1. juli 2002 ikke i overvejende grad ( over 50 % ) v�re af finansiel karakter.


Der er fuld fradrag i afst�elses�ret, hvis indbetalingerne til ordningen er sket inden 1. juli i det efterf�lgende indkomst�r.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.