Moms

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Moms

MOMSÅrlig omsætning

Afregningsperiode

Afregningsfrist

Mellem 1 og 10 mio. kr.

Kvartal

1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb

Over 10 mio. kr.

Måned

25 dage efter afgiftsperiodens udløb

Under 1 mio. kr.

Halvår

1. hverdag i tredie måned efter afgiftsperiodens udløb

Registreringsgrænser, Moms

Årlig omsætning


Hovedregel

Handlende også kantiner

50000

Momsregistreringen skal ske, når omsætningene når 50.000. Det er frivilligt om man øsnker momsregistrering før omsætningene når grænsen

Blindes salg

170000

-

EU-virksomheders fjernsalg til Danmark

280000

-

Kunstneres salg af egne værker

300000

-

Afregning af moms: Fra og med regnskabsåret 2001 er afregningsfristerne for moms fastsat som vist i ovenstående tabel.


Momssatsen udgør 25% af den momspligtige omsætning.


Som udgangspunkt kan erhvervsvirksomheder fratrække købsmoms af indkøb til erhvervsvirksomheden, i det omfang sådanne indkøb er belagt med moms fra leverandøren.


Af udgifter til hotel- og restaurationsbesøg kan fradrages 25% af momsen, forudsat at udgiften er "strengt erhvervsmæssig". Se Repræsentation


Der er særlige bestemmelser om opgørelse af moms ved handel med virksomheder i andre EU-lande.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.