Medarbejdende ægtefælle

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Medarbejdende ægtefælle

Medarbejdende ægtefælle

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Maksimal andel af overskud, der kan overføres

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

Maksimalt beløb, der kan overføres

208500

202000

196800

192300

188200

182300

176100

171000

Udover reglerne om medarbejdende ægtefælle, kan erhvervsdrivende anvende særlige

opgørelsesmetoder:


  • Lønaftale
  • Overskudsdeling svarende til interessentskaber


Betingelserne for anvendelse af de enkelte bestemmelser er i korthed følgende:


Medarbejdende ægtefælle


  • Samlevende ved årets udløb
  • Ægtefællen udfører  væsentlig arbejdsindsats (3-4 timer dagligt)
  • Ingen lønaftale indgået med ægtefællen i løbet af året


Lønaftale


  • ikke misforhold imellem lønbetaling og ægtefælles arbejdsindsats
  • Løbende indeholdelse af A-skat, AM-bidrag, ATP m.v.


Overskudsfordeling


  • Begge ægtefæller deltager i væsentligt og lige omfang i virksomhedens drift
  • Virksomhedsordningen anvendes under ét
  • Overskuddets fordeling skal have saglig driftsmæssig begrundelse

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.