Lønsumsafgifter

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Lønsumsafgifter

Lønsumsafgift

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Bundgrænse for registreringspligt

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

Finansielle sektor, % af lønsum

9,13%

9,13%

9,13%

9,13%

9,13%

9,13%

9,13%

9,13%

Foreninger m.v., % af lønsum

5,33%

5,33%

5,33%

5,33%

5,33%

5,33%

5,33%

5,33%

Visse, ikke-momspligtige erhverv *

3,08%

3,08%

3,08%

3,08%

3,08%

3,08%

3,08%

3,08%

Udover reglerne om medarbejdende ægtefælle, kan erhvervsdrivende anvende særlige opgørelsesmetoder:


  • Lønaftale
  • Overskudsdeling svarende til interessentskaber


Betingelserne for anvendelse af de enkelte bestemmelser er i korthed følgende:


Medarbejdende ægtefælle


  • Samlevende ved årets udløb.
  • Ægtefællen udfører  væsentlig arbejdsindsats (3-4 timer dagligt).
  • Ingen lønaftale indgået med ægtefællen i løbet af året.


Lønaftale


  • Ikke misforhold imellem lønbetaling og ægtefælles arbejdsindsats.
  • Løbende indeholdelse af A-skat, AM-bidrag, ATP m.v.


Overskudsfordeling


  • Begge ægtefæller deltager i væsentligt og lige omfang i virksomsomhedens drift.
  • Virksomhedsordningen anvendes under ét.
  • Overskuddets fordeling skal have saglig driftsmæssig begrundelse.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.