Kapitalafkastordningen

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Aktier - minsdstepris for adgang til bregning af kapitalafkast på lønindkomst

606400

591000

575500

562500

550500

-

-

-

Grænse for kapitalafkast ved overførsel til personlig indkomst

44500

43100

42000

41000

40100

-

-

-

Kapitalafkastsats

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

5,00%

6,00%

6,00%

6,00%

Kapitalafkastet beregnes som: Kapitalafkastgrundlag x Kapitalafkastsats.


Kapitalafkastgrundlaget opgøres som summen af erhvervsmæssige aktiver med tillæg af erhvervsmæssig andel af blandede aktiver, og med fradrag af aktiver, beskattet efter anpartsreglerne samt finansielle aktiver.


Kapitalafkastet kan ikke overstige det største af følgende beløb:


a. positiv personlig nettoindkomst af erhvervsvirksomhed

b. negativ nettokapitalindkomst. Der ses bort fra kapitalafkastet og negativ kapitalindkomst, der er omfattet af Personskattelovens §4 stk.1, nr. 10, 12 og 13.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.