Fri kost og logi

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Fri kost og logi

Fri kost og logi

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Direktørbolig og lignende, sats 1

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

Direktørbolig og lignende, sats 2

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

-

Fri bolig og kost på ansættelsesstedet (årligt)

31400

30500

29700

29300

28700

27600

26600

25600

Fri kost (1 måltid), pr. dag

35

35

35

35

35

30

25

25

Fri kost (2 måltider), pr. dag

55

55

55

55

55

50

45

45

Fri kost (samtlige måltider), pr. dag

65

65

65

65

65

60

55

55

Militærtjeneste, frit kvarter (pr. måned)

435

425

415

410

400

380

375

360

Sømænd, fri kost ombord (pr. dag)

-

-

-

-

-

55

55

55

Fri kost


Fri kost er som udgangspunkt ikke omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens § 16 stk. 3. Se personalegoder


Specielt for direktørbolig:


Beregningsgrundlaget opgøres som:


  • enten ejendomsvurderingen 1. januari
  • eller anskaffelsessummen, tillagt forbedringer


Sats 1 anvendes ved beregningsgrundlag under progressionsgrænsen ved beregning af ejendomsværdiskat


Sats 2 anvendes ved beregningsgrundlag over progressionsgrænsen ved beregning af ejendomsværdiskat.


Til den beregnede skattemæssige værdi skal lægges udgifter, afholdt af selskabet til ejendomsskatter og lignende udgifter. Værdien nedsættes med eventuelle egenbetalinger fra direktøren til selskabet.


Beløbet beskattes som personlig indkomst.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.