Fratrædelsesgodtgørelse

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse m.v.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Beskatningsandel af beløb, udover skattefri grænse

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Skattefri beløbsgrænse

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

Arbejdsgiveren har pligt til at indberette beløb, udbetalt som fratrædelsesgodtgørelse m.v


Der skal betales AM-bidrag (og SP-bidrag) af godt gørelsen.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.