Firmabil

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Firmabil

Beskatning af firmabil

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Beskatningsprocent af bilens værdi

-

-

-

-

-

-

-

-

Beskatningsprocent over grænsebeløb

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Beskatningsprocent under grænsebeløb

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Grænsebeløb

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

Mindste værdi

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

Største værdi

-

-

-

-

-

-

-

-

Ved beregning opgøres bilens værdi som nyprisen, såfremt bilen er under 3 år gammel på anskaffelsestidspunktet.


I det fjerde år efter bilens første indregistreringsdato, nedsættes værdien til 75% af nyprisen.


Ved køb af biler, som er ældre end 3 år på købstidspunktet, fastsættes værdien til købesummen incl. leveringsomkostninger. Ved leasing af brugte biler fastsættes en skønnet markedsværdi på leasingstidspunktet. Værdien kan ikke fastsættes til en værdi under "mindste værdi" jvf. ovenstående.


Ved delvis egenbetaling nedsættes den skattepligtige indtægt med de driftsomkostninger, som medarbejderen har betalt direkte til arbejdsgiveren. 


For biler, anskaffet før 29. marts 2000, kan de hidtidige bestemmelser om en øvre beskatningsgrænse på kr. 450.000 anvendes til og med indkomståret 2002, hvorefter de nye bestemmelser træder i kraft.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.