Feriepengeforpligtelse

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Feriepengeforpligtelse

Regnskabsår


-

Sats

01/01 - 31/12

12,00%

01/10 - 30/09

10,50%

01/11 - 31/10

10,50%

01/12 - 30/11

12,00%

01/02 - 31/01

13,50%

01/03 - 28/02

13,50%

01/04 - 31/03

13,50%

01/05 - 30/04

15,50%

01/06 - 31/05

15,50%

01/07 - 30/06

15,50%

01/08 - 31/07

10,50%

01/09 - 31/08

10,50%

Feriepenge-satsen udgør 12½ % af den ferieberettigede løn.


For medarbejdere, der afholder ferie med løn, beregnes ikke særskilte feriepenge, idet disse medarbejdere i stedet får udbetalt et særligt tillæg (1%) af den ferieberettigede løn, i f.m. afholdelse af ferie.


For medarbejdere, der ikke afholder ferie med løn, skal arbejdsgiveren afregne A-skat og AM-bidrag af beregnede feriepenge hver måned.


Virksomheden kan fratrække feriepenge i det regnskabsår, hvor kravet på at betale feriepenge opstår. For medarbejdere, der modtager løn under afholdelse af ferie, kan forpligtelsen opgøres individuelt for den enkelte medarbejder, eller som en procentdel af den i regnskabsåret udbetalte løn, jvf. tabellen til højre.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.