Diætsatser

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Diætsatser

Diætsatser

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Danmark og udlandet (bortset fra følgende)

440

429

417

408

399

387

374

363

Island

440

429

417

408

399

387

374

363

Japan

440

429

417

408

399

387

491

477

Tilstødende timer

-

-

-

-

-

16,62

15,59

15,13

Logisats

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Danmark og udlandet

189

184

179

175

171

166

160

156

Alle beløb er anført i DKK. Udgifter til overnatning dækkes efter regning. Det er bl.a. en betingelse for udbetaling af skattefri diæter, at rejsen er forbundet med overnatning, og at rejsens varighed er mindst 24 timer.


Pr. time på tilsluttende rejsedage kan udbetales 1/24 af de anførte satser.


Satserne reduceres som følger, såfremt arbejdsgiveren afholder udgifter til fortæring, således: Morgenmad (15%) - Frokost (30%) - Aftensmad (30%)


Hvis arbejdsgiver betaler en del af diæterne, kan der uden dokumentation for de faktiske udgifter foretages et fradrag i den skattepligtige indkomst for differencen op til de angivne satser. Hvis der kan dokumenteres større faktiske udgifter, kan også dette fradrages i indkomsten.


Bemærk at reglerne også gælder selvstændigt erhvervsdrivende, og at der er en særregel for turistchauffører.


Eksportmedarbejdere har mulighed for et yderligere fradrag, såfremt visse betingelser er opfyldt.


Der er kun fradrag i det omfang det beregnede fradrag ( evt. sammen med andre fradrag ) overstiger bundgrænsen for lønmodtagere. Se Lønmodtagerfradrag.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.