Bistand til skattesager

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Bistand til skattesager

Tilskud ved skattesager jvf. SSL ? 33 C

Fra Juni 2002

Fra 5/4-00

2000

1999

1998

Personer, overvejende ret

100,00%

50,00%

38,00%

38,00%

38,00%

Personer, tabte sager

50,00%

50,00%

38,00%

38,00%

38,00%

Selskaber, overvejende ret

100,00%

50,00%

32,00%

32,00%

34,00%

Selskaber, tabte sager

50,00%

50,00%

32,00%

32,00%

34,00%

Der kan søges offentligt tilskud til dækning af skatteyderens udgifter til advokat- og revisorudgifter i forbindelse med skattesager, som indbringes for Landsskatteretten eller domstolene, men også ved klager til lokale skatteankenævn. Tilskud kan ydes efter ansøgning med ovenstående satser. Tilskud er skattefrit. Uanset om tilskud modtages, vil der ikke være fradragsret for udgifterne til advokat- eller revisorbistand i skattesager.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.