Befordring

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Befordring

Befordring

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Erhvervsmæssig kørsel / km-godtgørelse

Cykel, knallert, eu-knallert

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Indtil 12.000 km pr. år

Indtil 20.000 km pr. år

3,47

3,35

3,30

3,10

2,98

2,90

2,84

2,76

Pr. km over 12.000 km pr. år

Pr. km over 20.000 km pr. år

1,83

1,78

1,78

1,68

1,62

1,60

1,58

1,58

Storebæltsfradrag, egen bil

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Storebæltsfradrag, offentlig transport

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Supplerende fradrag, indkomstgrænse

240500

234400

228300

223100

218400

211500

204300


Supplerende fradrag, max. Tillægsbeløb

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000


Øresundsfradrag, egen bil eller motorcykel

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
Øresundsfradrag, offentlig transport

8,00

8,00

8,00

8,00

5,00
Befordring mellem hjem og arbejde (normalfradrag)

0-24 km pr. dag (kr. pr. km pr. dag)

0

0

0

0

0

0

0

0

100 km og derover pr. dag

0,92

0,89

0,94

0,84

0,81

0,80

0,79

0,79

100 km og derover pr. dag (pendlere)

1,83

1,78

1,78

1,68

1,62
25-100 km pr. dag

1,83

1,78

1,78

1,68

1,62

1,60

1,58

1,58

Supplerende fradrag


Fra indkomståret 2002 indrømmes supplerende fradrag på 25% af de anførte satser, dog maksimalt kr. 6.000. Merfradraget reduceres i takt med skatteyderens personlige indkomst, og bortfalder helt, når den personlige indkomst overstiger ca. kr. 186.000 (Ligningslovens § 9C stk. 4)

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.