Aktier/Aktieindkomst

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Aktier/Aktieindkomst

Aktier

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Aktieindkomst, beskatning over grundbeløb:

45,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

Aktieindkomst, beskatning under grundbeløb:

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

Grundbeløb, ægtefæller:

93400

91000

88600

86600

84800

82200

79400

77400

Grundbeløb:

46700

45500

44300

43300

42400

41100

39700

38500

Skattefri aktiebeholdning, grænse:

-

-

-

136600

133700

129500

125100

121400

Skattefri aktiebeholdning, ægtefæller i alt

-

-

-

273100

267300

258900

250200

242800

Udbytteskat, indeholdelsespligt:

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

28,00%

Udbytte af aktier


De generelle satser vedrørende aktier, aktieudbytte og aktiehandel kan du se i ovenstående skema.


Bortset fra tilfælde, hvor handel med aktier indgår i skatteyderens næring, sondres imellem avance/tab ved salg af aktier, som har været ejet i mindre end - henholdsvis mere end 3 år.


Ved afhændelse af aktier, som har været ejet i mindre end 3 år, opgøres avance som skattepligtig kapitalindkomst.


Ved afhændelse af aktier, som har været ejet i mere end 3 år, opgøres avance/tab efter reglerne om aktieindkomst, hvortil også aktieudbytter henregnes. Avance ved salg af børsnoterede aktier er skattefri, hvis beholdningen ikke har oversteget den ovenfor anførte grænse for skattefrie aktiebeholdninger


Se mere under Aktieavancer

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.