Aktieavancer

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Aktieavancer

Aktieavance


Grænsen for aktiebeholdning for skattefritagelse i børsnoterede selskaber er maks. 121.400 kr. i 2001, 125.100 kr. i 2002 og 129.500 kr. i 2003 jf. Aktieavancebeskatningslovens § 4, 7, 10 og 11.


Der er en dobbelt bundgrænse for ægtefæller ved salg efter den 1. Marts 2000 og frem.


Fortjeneste/tab udgør forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Anskaffelsessummen opgøres efter gennemsnitsmetoden, bortset fra børsnoterede aktier med en ejertid på under 3 år, hvor aktie-for-aktie-metoden anvendes.


Der gælder særlige regler for aktier i udenlandske lavtbeskattede finansselskaber(§ 2 a), andele i andelsselskaber (§ 2 b), visse lånefinansierede aktier (§ 2 c) og investeringsbeviser (§ 2 d)

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.