Virksomhedsordningen side 3

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Virksomhedsordningen s. 3/4

Skatteberegning / fordeling af virksomhedens resultat


Beløb, der beskattes hos personen


  • Den del af virksomhedens overskud, der anses som kapitalafkast, og som trækkes ud af virksomheden, beskattes som kapitalindkomst hos personen.
  • Yderligere overskud, der trækkes ud af virksomheden, beskattes som personlig indkomst.


Beløb, der beskattes i virksomheden


  • Resterende ikke overført overskud hensættes som opsparet overskud mod afregning af en foreløbig skat på 30 pct.

Når det opsparede overskud hæves, skal hævningen og den dertil hørende virksomhedsskat medregnes som personlig indkomst. Virksomhedsskatten modregnes samtidig i slutskatten.


Fordeling af virksomhedens overskud ser herefter således ud

Personen:

Hævet kapitalafkast

Hævet personlig indkomst

Virksomheden:

Opsparet overskud

Skattemyndighederne:

30 pct. virksomhedsskat

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.