Virksomhedsordningen side 1

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Virksomhedsordningen s. 1/4

Virksomhedsordningen - hvad er det?


Virksomhedsordningen er en særlig beskatningsform, som selvstændige erhvervsdrivende kan vælge. Anvendelse af ordningen giver den erhvervsdrivende en række fordele. De vigtigste er:

 

  • Fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renter, dvs. renteudgifter fragår direkte i virksomhedsoverskuddet og reducerer dermed den personlige indkomst - og ikke blot den skattepligtige indkomst.
  • Mulighed for indkomstudjævning, dvs. erhvervsdrivende med svingende indkomster kan udjævne beskatningen over årene ved at lade hele eller dele af virksomhedsoverskuddet blive stående i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 34 pct.
  • Investering i egen virksomhed sidestilles med afkast af passiv investering, idet en andel af virksomhedens overskud anses for kapitalafkast, og beskattes som kapitalindkomst.

 

Virksomhedsordningen kan vælges for et år ad gangen.

Hvem kan anvende virksomhedsordningen?


Virksomhedsordningen er en valgfri beskatningsform for selvstændige erhvervsdrivende, uanset om den erhvervsdrivende driver virksomheden i interessentskabsform, som kommanditist eller som person. Såvel fuldt skattepligtige som begrænset skattepligtige personer kan anvende virksomhedsordningen.

 

Visse former for anpartsvirksomhed anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed, og den skattepligtige vil i disse tilfælde ikke kunne anvende virksomhedsordningen.

 

Virksomhedsordningen kan derfor ikke benyttes på:

 

  • Indkomst fra selvstændig virksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,
  • Indkomst ved udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri uanset antallet af ejere, når formidling eller administration varetages af en anden virksomhed for flere end 10 personer, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,
  • Indkomst ved fælles udlejning, når mere end 10 personer udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,
  • Indkomst ved udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.