Personligt firma

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Personligt ejet

Et personligt firma er juridisk set indehaveren selv. Firmaet er ikke en selvstændig juridisk person.


Der stilles ikke i lovgivningen krav til størrelsen af startkapitalen.


Indehaveren hæfter med alt, hvad han ejer og har - og ligeledes med alt, han kommer til at eje.


Personlige firmaers forhold er kun i ringe udstrækning reguleret i lovgivningen.


Firmaets overskud eller underskud indgår i indehaverens personlige indkomstopgørelse med det fulde beløb.


Skattemæssigt kan indehaveren vælge at tilmelde sig virksomhedsskatteordningen eller kapitalaf-kastordningen. Hvis ikke disse ordninger vælges, vil hele overskuddet blive beskattet som personlig indkomst efter lovgivningens almindelige regler.


Opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen beskattes pt. a’conto med 30 %.


Afhængig af flere forhold, kan overskuddet i den personlige indkomst max. blive beskattet med op til 59 % + kirkeskat. Af overskud i den personlige indkomst skal der altid betales arbejdsmarkeds-bidrag og særlig pensionsbidrag på i alt 9 %

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.