Kommanditselskab K/S

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Kommanditselskab K/S

Et kommanditselskab er en virksomhed, der drives af flere personer og / eller selskaber sammen. Deltagerne kaldes komplementarer og kommanditister. Ofte deltager kommanditisten ikke aktivt i K/S’et.


I lovgivningen stilles der ikke krav til startkapitalens størrelse.


Komplementarerne hæfter personligt og ubegrænset. Kommanditisterne hæfter kun med et bestemt beløb.


Reglerne, der regulerer K/S’ets forhold, f.eks. om overskudsfordeling, drift og ledelse, reguleres i en kommanditselskabsaftale.


Et K/S er ikke selvstændig skattepligtigt. Beskatningen af selskabets overskud sker hos kommanditisterne og komplementarerne.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.