Interessentskab I/S

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Interessentskab I/S

Et interessentskab er en virksomhedsform, hvor to eller flere personer driver firma sammen. Delta-gerne i I/S tager typisk alle aktivt del i virksomhedens daglige drift.


Der stilles ikke krav til størrelsen af startkapitalen.


Deltagerne hæfter ubegrænset og solidarisk.


Reglerne, der regulerer I/S’ets og deltagernes forhold, f.eks. om overskudsfordeling, drift og ledel-se, reguleres i en I/S kontrakt.


Skattemæssigt og afskrivningsmæssigt er reglerne de samme som for det personlige firma - dog forholdsmæssigt for interessenterne.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.