Valg af virksomhedsform

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Valg af virksomhedsform

Overvejelser


Ved start af virksomhed skal man overveje, hvilken virksomhedsform der er den mest hensigtsmæs-sige. For en bestående virksomhed er det lige så relevant at overveje, om den valgte driftsform eventuelt bør ændres.


Et vanskeligt valg


Valget mellem virksomhedsformerne er vanskeligt. Det kan derfor være nødvendigt med professio-nel rådgivning, før valget træffes.


Rådgivning


Som registrerede revisor FRR rådgiver vi gerne om valg af virksomhedsform. De kan kontakte os på:


Telefon 97 11 68 00 eller E-mail.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.