Fonde m.v.

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Fonde m.v.

En fond, et legat, en stiftelse eller en selvejende institution er juridisk set det samme. En fond kan stiftes af en eller flere stiftere.


I lovgivningen stilles krav om, at aktiverne i fonde skal udgøre mere end kr. 250.000.


I lovgivningen findes en række regler, der regulerer fondes forhold. Derudover reguleres den enkel-te fond af reglerne i fondens fundats.


Fondens ledelse forvalter formuen i fonden.


Fonde m.v., som er omfattet af fondslovgivningen, beskattes efter fondsskatteloven. Andre fonde beskattes som hovedregel ligesom A/S og ApS.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.