Anpartsselskab ApS

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Anpartsselskab - ApS

Et anpartsselskab (ApS) er en selvstændig juridisk person. Et ApS kan stiftes af en eller flere stifte-re.


ApS’er registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.


Mindstekravet til indskudskapital er kr. 125.000.


Den økonomiske risiko er begrænset til det beløb, som er indskudt i selskabet.


Stifterne af et ApS må dog ofte hæfte personligt over for kreditorer, f.eks. pengeinstitutter, hvis selskabet mangler kreditværdighed.


Indtil selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hæfter stifterne personligt og solida-risk.


Der findes i lovgivningen en række regler om stiftelse og drift af ApS, herunder regler om vedtæg-ter, ledelse, regnskabsaflæggelse og revision af årsregnskabet.


Såfremt der er flere anpartshavere i et ApS, bør der udarbejdes en anpartshaveroverenskomst, hvor der er aftalt regler for de forskellige forhold anpartshaverne imellem.


ApS’ets daglige ledelse er selskabets direktion.


Et ApS er selvstændig skattepligtigt. Direktionen får løn af selskabet. Denne løn er almindelig skat-tepligtig indkomst for modtageren.


Overskud i selskabet beskattes med selskabsskat, der p.t. udgør 30 %.


Til anpartshaverne kan udbetales udbytte.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.