Andelsselskab A.m.b.A.

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Andelsselskab A.m.b.A.

Andelsselskab - A.m.b.A. betyder andelsselskab med begrænset ansvar.


Der stilles ikke krav i lovgivningen til startkapitalens størrelse.


Normalt hæfter ingen deltagere i et andelsselskab personligt, men alle hæfter begrænset.


Andelsselskabet ligner aktieselskabet en del, men en typisk forskel er, at overskuddet uddeles til andelshaverne i forhold til deres omsætning i selskabet.


Andelsselskabet beskattes efter specielle regler.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.