Aktieselskab A/S

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Aktieselskab A/S

Et aktieselskab (A/S) svarer på mange områder til et ApS. Et A/S skal have mindst tre stiftere.


A/S’er registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.


Aktiekapitalen i et A/S skal være mindst kr. 500.000.


Reglerne om hæftelse er ens for ApS og A/S.


I lovgivningen findes også for A/S regler om stiftelse, drift, vedtægter, regnskabsaflæggelse og revision. Disse regler er udformet med henblik på større virksomheder end de tilsvarende regler for ApS.


Såfremt der er flere aktionærer i et A/S, bør der udarbejdes en aktionæroverenskomst, hvor der er aftalt regler for de forskellige forhold aktionærerne imellem.


I A/S gælder tilsvarende regler om ledelse og udbetaling af løn som beskrevet for ApS’er.


Af overskud i A/S skal betales 30 % i skat.


Til aktionærerne kan udbetales udbytte.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.