Regnskabspligt i den lovløse periode

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Regnskabspligt i den "lovløse" periode

Ordnes med en midlertidig bekendtgørelse


Med bogføringslovens ikrafttræden den 1. juli 1999 vil en række virksomheder, der tidligere alene aflagde årsregnskab i henhold til den dagældende bogføringslov, i en periode ikke være omfattet af nogen direkte lov om udarbejdelse af årsregnskab.


Det skyldes, at regnskabsbestemmelserne i den tidligere bogføringslov skal overføres til den kommende årsregnskabslov, der endnu ikke er færdig.


Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil dog udstede en midlertidig bekendtgørelse, der i al væsentlighed skal indeholde de samme regler om regnskabsaflæggelse, som var gældende i den tidligere bogføringsbekendtgørelses kapitel 2.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.