Pas på - straffebestemmelserne er skærpede!

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Pas på - straffebestemmelserne er skærpede!

Også simpel uagtsomhed kan nu straffes


Den nye bogføringslov fastslår, at en simpelt uagtsom overtrædelse af bogføringslovens regler kan straffes med bøde. Det er en skærpelse i forhold til den tidligere lovgivning, hvor grænsen lå ved en groft uagtsom overtrædelse.


Straf kan idømmes de personer i virksomheden, som har ansvaret for bogføringen.


Som noget nyt kan juridiske personer, såsom selskaber, fonde og lignende, også idømmes strafansvar.


Endelig er forældelsesfristen vedrørende strafansvar øget fra to til fem år. Udvidelsen skyldes, at overtrædelser af bogføringsloven oftest først opdages flere år efter regnskabsperiodens udløb.


Det skal afslutningsvis nævnes, at revisor har pligt til i sin revisionspåtegning at omtale overtrædelser af bogføringslovens regler eksplicit.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.