Overgangsregler

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Overgangsregler

Gælder virksomheder, der ikke tidligere var bogføringspligtige


Visse små danske erhvervsdrivende virksomheder og udenlandske virksomheder, der udøver erhvervsaktivitet her i landet, og som ikke tidligere har været omfattet af bogføringspligten, vil blive bogføringspligtige efter den nye bogføringslov.


Dette betyder, at udover danske filialer vil tidligere undtagne udlejningsvirksomheder, marketenderier, pensionatvirksomheder samt en række andre mindre virksomheder nu blive ramt af bogføringspligten.


Disse virksomheder har frist frem til det regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2001 eller senere, til at tilpasse sig reglerne i den nye bogføringslov. Indtil den 1. januar 2001 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Mindre landbrug


Bogføringsloven indeholder endvidere en særlig regel om fritagelse for at følge bogføringsloven for fysiske personer, der selvstændigt eller i virksomhedsform har påbegyndt mindre landbrugsvirksomhed mv. inden lovens ikrafttrædelse 1. juli 1999.


Undtagelsen retter sig alene mod fysiske personer, der på lovens ikrafttrædelsesdato ejer og driver de pågældende mindre landbrugsvirksomheder mv. Et ejerskifte af enhver art medfører straks bortfald af undtagelsen, og den nye ejer vil på normal vis fra anskaffelsestidspunktet blive omfattet af bogføringsloven.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.