Off. myndigheders adgang til regnskabsmateriale

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Off. myndigheders adgang til regnskabsmateriale

Forudsætter anden lov eller retskendelse


Enhver offentlig myndighed kan forlange, at den bogføringspligtige vederlagsfrit stiller alt, hvad der er nødvendigt til frembringning og læsning af regnskabsmateriale, til disposition.


Det er dog en betingelse, at myndigheden i henhold til anden lovgivning er berettiget til at kræve indsigt i regnskabsmaterialet. Det er vigtigt at bemærke, at bogføringsloven ikke giver myndigheden ret til at få adgang til regnskabsmaterialet. Bestemmelsen har kun virkning, hvis myndigheden i henhold til anden lovgivning eller ved retskendelse har ret til regnskabsmaterialet.


Endvidere kan myndigheden forlange, at regnskabsmateriale uden vederlag udskrives på papir eller mikrofilm. Nærmere aftale mellem parterne om udlevering af elektronisk kopi af materialet kan dog ske.

Oversættelse til dansk


Myndighederne har som noget nyt ret til vederlagsfrit at få omregnet transaktioner i fremmed valuta, herunder euro, til danske kroner samt at få oversat interne bilag og systembeskrivelsen til dansk. Bestemmelsen giver ikke ret til at kræve oversættelse af eksterne bilag.


Er regnskabsmaterialet krypteret, har den offentlige myndighed krav på at få adgang til dekrypteringsnøgler og programmel, så det er muligt at læse indholdet.


Bestemmelsen forudsættes især anvendt i forbindelse med efterforskning af økonomisk kriminalitet, skatteansættelser og andre situationer, hvor myndighederne har ret til at kræve indsigt i virksomhedens regnskabsmateriale.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.