Hvem har ansvaret for bogføringen

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Hvem har ansvaret for bogføringen?

De ansvarlige kan straffes ved overtrædelse af loven


Det er ledelsens ansvar, at bogføringen tilrettelægges forsvarligt og i overensstemmelse med god bogføringsskik. Bogføringen og opbevaringen skal tilrettelægges, så regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.


Ledelsen har pligt til at sikre opbevaring af regnskabsmateriale, også selvom bogføringspligten ophører.


Fratræder ledelsen, skal regnskabsmaterialet overdrages til den nye ledelse. Den fratrædende ledelses ansvar ophører på overdragelsestidspunktet. Det er den sidst "siddende" ledelse, der har ansvaret for overholdelsen af bogføringsloven.


Det skal nævnes, at personer, der tager sig af bogføringen, eller personer, der yder ekstern hjælp, kan blive gjort ansvarlige for mangler eller misbrug.

Ekstern opbevaring


I de tilfælde, hvor regnskabsmaterialet opbevares eksternt, f.eks. hos revisor eller servicebureauer, er det stadig ledelsen, der har ansvaret for bogføringen.


For god ordens skyld skal ledelsen præciseres for nedenstående driftsformer:

Enkeltmandsvirksomhed

Indehaveren

Interessentselskab

Interessenterne

Kommanditselskab

Komplementarerne

Anpartsselskab

Direktion/betyrelse

Aktieselskab

Direktion/betyrelse

Dødsbo

Eksekutor

Solvent Likviditation

Likvidator

Konkursbo

Kurator

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.