Driftsøkonomisk regnskaber - Ja tak!

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Driftsøkonomisk regnskaber? - Ja tak!

Foreningen Registrerede Revisorer FRR anbefaler, at der altid udarbejdes driftsøkonomiske regnskaber.


Sideløbende med den nye bogføringslov er der igangsat et arbejde med at opstille regler for en ny årsregnskabslov. Den nye årsregnskabslov skal omhandle alle virksomheder. Under udarbejdelsen har det været vurderet, om små erhvervsvirksomheder også skal udarbejde driftsøkonomiske regnskaber, eller om de eventuelt kan nøjes med den skattemæssige opgørelse, der skal ledsage deres selvangivelse.


Det er FRR’s anbefaling, at alle erhvervsdrivende virksomheder i princippet udarbejder et driftsøkonomisk regnskab. Dette er bl.a. begrundet med følgende:


  • For det første er et driftsøkonomisk årsregnskab en forudsætning for at kunne drive og styre en erhvervsvirksomhed på den bedst mulige måde.
  • For det andet er det en ubetinget hjælp, at virksomheder udarbejder et driftsøkonomisk regnskab for at kunne udarbejde en korrekt skattemæssig opgørelse. Set i dette lys er det driftsøkonomiske årsregnskab således "et mellemstadium" inden opgørelse af den skattepligtige indkomst.
  • For det tredje betinger en lang række regnskabsbrugere, eksempelvis pengeinstitutter og leverandører mv., at virksomheder skal fremlægge driftsøkonomiske årsregnskaber, bl.a. fordi dette muliggør en større sammenlignelighed på tværs af virksomheder.
  • For det fjerde sikrer årsregnskabslovens bestemmelser kontinuitet, sammenhæng og fuldstændighed i det driftsøkonomiske årsregnskab.

Driftsøkonomiske Årsregnskaber er ikke en administrativ byrde


I forbindelse med diskussionen har det været fremført, at et driftsøkonomisk regnskab ville indebære yderligere administrative krav til virksomhederne - eller kortfattet udtrykt mere "bøvl".


Det er en myte, at udarbejdelse af driftsøkonomiske årsregnskaber skulle resultere i mere ”bøvl” for virksomhederne:


  • Fordi det allerede i dag er et krav, at alle erhvervsdrivende virksomheder skal bogføre.
  • Fordi langt de fleste erhvervsdrivende virksomheder har økonomisystemer baseret på moderne teknologi.
  • Fordi et driftsøkonomisk årsregnskab især består af et grupperet sammendrag af virksomhedernes bogføring (inkl. en række afslutningsposteringer).
  • Fordi det driftsøkonomiske årsregnskab er en ubetinget hjælp for at kunne udarbejde en korrekt skattemæssig opgørelse, herunder størrelsen af den skattepligtige indkomst.
  • Fordi told- og skattemyndigheder, uden det driftsøkonomiske årsregnskab, antageligt alligevel vil pålægge erhvervsdrivende virksomheder en række supplerende oplysninger af hensyn til effektiviteten af den skattemæssige kontrolindsats.
  • Fordi værdien af skattemæssige opgørelser for regnskabsbrugere er særdeles begrænset.


Det er FRR’s opfattelse, at udarbejdelsen af et driftsøkonomisk årsregnskab vil give klare fordele for virksomheder, for regnskabsbrugere samt for det offentlige.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.