Bogføringspligten gælder alle erhvervsdrivende

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Bogføringspligten gælder alle erhvervsdrivende

Flere virksomheder mv. er kommet med i den nye lov


Den nye bogføringslov tilsigter at samle al regulering af bogføringspligten ét sted. Bogføringspligten omfatter nu alle erhvervsdrivende virksomheder, udenlandske virksomheders erhvervsaktiviteter i Danmark, alle organisationer mv., som er fuldt eller begrænset skatte- eller afgiftspligtige til Danmark, samt organisationer mv., der modtager tilskud fra den danske stat eller EU.


Erhvervsaktivitet defineres bredt og kan bl.a. foreligge ved ydelse af varer, rettigheder, pengemidler, tjenesteydelser eller lignende, som virksomheden normalt modtager vederlag for.


Ikke væsentlig udvidelse af antallet


Der er ikke tale om en væsentlig udvidelse af antallet af virksomheder, der er bogføringspligtige. Langt de fleste virksomheder, der ikke direkte var omfattet af den tidligere bogføringslov, har allerede bogført efter bogføringsloven som følge af krav i bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget og årsregnskabet ("mindstekravsbekendtgørelsen").

Udenlandske virksomheders aktiviteter i Danmark


Bogføringspligten gælder nu også for erhvervsaktiviteter, der udøves her i landet af virksomheder, der hører hjemme i udlandet. De mest almindelige betegnelser for sådanne erhvervsaktiviteter er: filialer, divisioner, afdelinger, repræsentations- eller salgskontorer mv.


I den forbindelse skal det nævnes, at den bogføring, der kræves efter loven, normalt kun vil omfatte de erhvervsaktiviteter, der finder sted i Danmark.


Det anses ikke for at være en dansk erhvervsaktivitet, når en udenlandsk virksomhed ansætter agenter, der alene skal formidle salg til kunder i Danmark, men i øvrigt ikke har kompetence til at forpligte virksomheden.


Bogføringspligt eller ej?


Fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bogføringsvejledning, som er under udarbejdelse, er hentet følgende skabelon til vurdering af, om virksomheden er bogføringspligtig:

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.