Bogføringen skal beskrives

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Bogføringen skal beskrives

Alle virksomheder skal have en systembeskrivelse


I enhver virksomhed skal der efter virksomhedens art og omfang findes en beskrivelse af det system, bogføringen foretages efter, samt af, hvad hver enkelt konto skal indeholde. Beskrivelsen kaldes ofte systembeskrivelsen.


Beskrivelsen skal indeholde en forklaring af virksomhedens anvendte systemer, både de manuelle forretningsgange eller arbejdsrutiner og IT-systemer, herunder systemernes interne kontroller.


Beskrivelsen bør indeholde en forklaring af, hvordan registreringer, herunder automatisk genererede registreringer, foretages, dannes/ beregnes, kontrolleres og opbevares.


NB! Der er intet krav til systembeskrivelsens størrelse. Beskrivelsen skal afpasses efter virksomhedens art og omfang. Det betyder, at mindre virksomheder ofte ikke behøver at udarbejde beskrivelser af samme omfang som større og mere komplekse virksomheder. Beskrivelsen kan dog ikke alene bestå af edb-systemets brugermanual - men manualen kan dog indgå i beskrivelsen. Det skal endelig nævnes, at beskrivelsen skal udarbejdes på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Formålet med systembeskrivelsen


Beskrivelsen skal gøre det muligt for en person udefra med en rimelig viden om regnskab og den anvendte teknologi at følge, hvorledes bogføringen foretages, og hvorledes regnskabsmaterialet findes frem og udskrives i klarskrift.


Herudover tjener beskrivelsen det åbentbare formål at sikre en ensartet bogføring, hvis kvalitet er uafhængig af enkeltpersoner. Endvidere er det klart, at beskrivelsen vil være et nyttigt værktøj for ledelsens kontrol og opsyn med bogføringen.


Beskrivelsen af, hvorledes regnskabsmaterialet kan findes frem og udskrives i klarskrift, skal altid opbevares på papir i klart forståeligt og læsbart format. Alle øvrige beskrivelser af registreringssystemer mv. kan opbevares elektronisk.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.